Giải pháp lập báo cáo Kế toán - Thuế trực tuyến trên nền tảng Google Cloud

Phần B - Thực hành lập báo cáo Kế toán Thuế

Đăng ký khóa thực hành nâng cao

Các bước thực hiện:

- Phần mềm thực hành: link tài khoản phần mềm kế toán được gửi về email của bạn (thường được cấp trong vòng 24 giờ sau khi xong Test 4)

- Báo cáo cần lập: Bộ báo cáo tài chính (TT 133) và BC Thuế (TT 80)

- Nghiệp vụ cần nhập liệu: Danh sách hóa đơn, chứng từ kèm theo bên dưới

Top các bạn điểm cao được cấp tài khoản phần mềm miễn phí đợt 2 (05/2022):

Hãy kiểm tra inbox (hoặc trong thư mục promotion / spam) => click "Open in Browser" với Google's email account của bạn

Các báo cáo nhận được sau khi thực hành (file Excel):

Bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133

Báo cáo thuế GTGT và Thuế thu nhập doanh nghiệp

Yêu cầu thực hiện: Ghi nhận các nghiệp vụ sau sau vào phần mềm (tham khảo chứng từ chi tiết)

Chi tiết các hóa đơn, chứng từ cần tham khảo khi nhập liệu

NV 1: Ông A góp vốn kinh doanh

NV 2a : Mua hàng hóa nhập kho (trả sau)

NV 2b: Chi tiền mua máy tính cho phòng kinh doanh

NV 2c: Trả nợ cho nhà cung cấp ngày 28/02 (191,840,000)

NV 3: Xuất hóa đơn bán hàng (trả sau)

NV 4: Nhận tiền thanh toán từ khách hàng ngày 28/03 (165,000,000)

NV 5: Báo cáo nhập xuất tồn kho trong kỳ

NV 6a & 6b: Ghi nhận chi phí lương & BHXH

NV 6c: Bảng kê chi tiết thuế VAT

NV 6d: Ghi nhận chi phí thuế TNDN trong kỳ

3 bước thao tác trên phần mềm

Đăng ký tài khoản

(Click dấu ' + ' để đăng ký)

Nhập liệu nghiệp vụ

(Click Save để lưu dữ liệu)

Nhận báo cáo qua email (sau 10 s)

(Nhấn thêm phím F5 tải nhanh )