Phần B - Thực hành lập báo cáo Kế toán Thuế

CHI TIẾT CÁC HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ THAM KHẢO

1. Yêu cầu thực hiện: Ghi nhận các nghiệp vụ sau sau vào phần mềm (tham khảo chứng từ chi tiết)

Chi tiết các hóa đơn, chứng từ cần tham khảo khi nhập liệu

NV 1: Ông A góp vốn kinh doanh

NV 2a : Mua hàng hóa nhập kho (trả sau)

NV 2b: Chi tiền mua máy tính cho phòng kinh doanh

NV 2c: Trả nợ cho nhà cung cấp ngày 28/02 (191,840,000)

NV 3: Xuất hóa đơn bán hàng (trả sau)

NV 4: Nhận tiền thanh toán từ khách hàng ngày 28/03 (165,000,000)

NV 5: Báo cáo nhập xuất tồn kho trong kỳ

NV 6a & 6b: Ghi nhận chi phí lương & BHXH

NV 6c: Bảng kê chi tiết thuế VAT

NV 6d: Ghi nhận chi phí thuế TNDN trong kỳ

2. Công cụ thực hành: Dùng phần mềm Profic accounting online

(Học viên nhận tài khoản qua email sau khi hoàn thành phần các bài Test lý thuyết cơ bản)

Liên hệ tư vấn - hỗ trợ