VI EN

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm

Liên hệ tư vấn - hỗ trợ

Các loại nghiệp vụ khi nhập liệu trên phần mềm

Tương tác với phần mềm qua 2 bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản

(Click dấu ' + ' để đăng ký)

Bước 2: Nhập liệu nghiệp vụ

(Click Save để lưu dữ liệu)

=> Xem báo cáo

(Để tải nhanh báo cáo: phím F5)

Hướng dẫn nhập liệu một số nghiệp vụ :

Nghiệp vụ 1: Thu 250.000.000 tiền góp vốn kinh doanh từ ông N.V A


Phân tích ảnh hưởng của nghiệp vụ:

- Cty thu tiền về nên TK Tiền (112) tăng 250 tr => TK này thuộc TÀI SẢN nên “ghi NỢ” khi phát sinh tăng

- Nguồn tiền này từ vốn góp của chủ DN nên ghi tăng TK “Vốn góp kinh doanh” (411) => TK này thuộc NGUỒN VỐN nên “ghi CÓ” khi phát sinh tăng

Chứng từ thực tế:

Nhập liệu trên phần mềm:

Nghiệp vụ 2.1 : Mua hàng hóa chưa thanh toán, trị giá trước thuế là 174.400.000 (VAT 10%)


Phân tích ảnh hưởng của nghiệp vụ:

- Hàng hóa (156) tăng 174.4tr, Thuế VAT đầu vào tăng 17,44tr (10%). Hai TK này thuộc TÀI SẢN nên “ghi NỢ” khi phát sinh tăng

- Do mua hàng chưa thanh toán nên khoản Nợ phải trả (311) tăng lên. TK này này thuộc NGUỒN VỐN nên “ghi CÓ” khi phát sinh tăng

Chứng từ thực tế:

Nhập liệu trên phần mềm:

Nghiệp vụ 6.1: Ghi nhận chi phí lương trong kỳ (25.000.000)


Phân tích ảnh hưởng của nghiệp vụ:

- Dựa vào bảng lương, tổng thu nhập (lương, phụ cấp) phát sinh trong kỳ là 25tr nên ghi nhận TK Chi phí quản lý (6422) tăng 25tr. Do TK này thuộc CHI PHÍ nên “ ghi NỢ ” khi phát sinh tăng.

- DN có nghĩa vụ trả lương cho nhân viên nên ghi tăng TK Phải trả nhân viên (334). TK này thuộc NGUỒN VỐN nên “ ghi CÓ ” khi phát sinh tăng.

Chứng từ thực tế:

Nhập liệu trên phần mềm:

Sau khi nhập liệu xong: Click " Tải báo cáo" và nhận file báo cáo Excel trong email sau 5 - 10 giây (bấm phím F5 để tải nhanh )