Đăng ký khóa Kế toán Thuế Căn bản (Combo1)

Giá trị khóa học: 2.490.000 Vnđ

Gói phí ưu đãi học trực tuyến + Thực hành:

  • Đăng ký trước 10/07/2022: 1.490.000 Vnđ

  • Gói ưu đãi cho Cộng tác viên (Sales partner): 990.000 Vnđ

Quà tặng: Ứng dụng Profic Online lập báo cáo Kế toán Thuế Quý II miễn phí cho Start-Up thành lập trong năm 2022.