Phần mềm kế toán Profic Online

Thiết kế tối giản - Tiết kiệm hơn 80% thời gian và chi phí nhân sự kế toán

Tư vấn hỗ trợ trực tiếp

Mô hình hệ thống kế toán Online

Sự khác biệt của phần mềm kế toán Profic

Thiết kế tối giản - Hỗ trợ người dùng không chuyên về Kế toán

  • Hạch toán Nợ / Có tự động

  • Truy xuất báo cáo chỉ sau 2 bước

  • Chạy tự động nguyên bộ báo cáo Kế toán Thuế theo thông tư 133

Sử dụng nền tảng Google tiết kiệm hơn 80% chi phí

  • Tiết kiệm chi phí và thời gian cài đặt, triển khai sử dụng

  • Tiết kiệm chi phí nhân sự kế toán

  • Bảo mật, lưu trữ theo chuẩn Google

Giúp cấp Quản lý kiểm soát thông tin trực tuyến ngay sau khi nhập liệu

  • Dashboard báo cáo trực tuyến: Tình trạng dòng tiền, Tình hình tài chính, Kết quả kinh doanh và nghĩa vụ Thuế phải nộp

Đăng ký trải nghiệm gói miễn phí

Bộ báo cáo theo thông tư 133 cho Doanh nghiệp nhỏ

Danh sách tài khoản được cấp gần nhất

(Gói tài khoản miễn phí thường được cấp trong vòng 24 g kể từ lúc đăng ký. Nhớ kiểm tra Inbox hoặc thư mục Quảng cáo/Spam để nhận link kích hoạt từ ứng dụng Appsheet của Profic )

Tư vấn hỗ trợ trực tiếp

Đăng ký trải nghiệm gói miễn phí

Bồi dưỡng phương pháp đọc hiểu - kiểm tra nhanh Báo cáo Tài chính & Báo cáo Thuế