VI EN

Kinh nghiệm Kế toán - Thuế thực tế

Các loại báo cáo Kế toán Thuế doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cần chuẩn bị

Tùy đặc thù của mỗi Doanh nghiệp (DN), chủ DN chỉ cần một số báo cáo quản trị cần thiết. Tuy nhiên đối với Cơ quan Thuế, DN nên chuẩn bị một cách đầy đủ, chính xác các chứng từ - sổ sách - báo cáo Kế toán Thuế từ giai đoạn ban đầu để hạn chế các rủi ro Thuế về sau.

Đối với Cơ quan Thuế

(Sẽ cung cấp khi bị yêu cầu)

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Báo cáo thuế GTGT

 • Các báo cáo thuế khác

 • Bộ Báo cáo Tài chính (thông tư 133/2016)

 • Sổ sách kế toán chi tiết

 • Chứng từ gốc kế toán

 • Hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động

 • Báo cáo kiểm toán (doanh nghiệp FDI)

Đối với Cấp Quản lý điều hành

(không bắt buộc)

 • Báo cáo quản trị dòng tiền

 • Kết quả hoạt động kinh doanh

 • Báo cáo tình hình tài chính

 • Báo cáo kinh doanh theo dự án

 • Công nợ phải thu khách hàng

CASE thực tế: Các loại hồ sơ - chứng từ cần chuẩn bị trước khi Cơ quan Thuế kiểm tra thuế TNCN (tại 1 doanh nghiệp nước ngoài)

Lưu ý một số sai sót khi kê khai hóa đơn GTGT đầu vào (có khả năng bị loại trừ khi Cơ quan Thuế kiểm tra )

Bồi dưỡng phương pháp đọc hiểu - kiểm tra nhanh Báo cáo Tài chính & Báo cáo Thuế

Công cụ hỗ trợ Lập - Kiểm soát báo cáo Kế toán Thuế cho Doanh nghiệp nhỏ

Kiến thức quản trị Thuế cơ bản dành cho chủ Doanh nghiệp