Workshop - 10/2022

Ưu đãi đặc biệt: đăng ký miễn phí trước 31/10/2022

Workshop Online

Tối thứ 6 hằng tuần (20.00pm-21.30pm)

Workshop Offline tại VP HCM

Thứ 7 hằng tuần (9.30am -11am)


  • Danh sách mời theo thứ tự đăng ký

  • Workshop Offline giới hạn thành viên tham gia để tăng hiệu quả thực hành


Ai nên tham gia chương trình này ?

Cập nhật học viên tham gia

Lợi ích khi tham gia chương trình là gì ?

Giúp hệ thống hóa kiến thức nền tảng và cơ hội thực hành ứng dụng trong môi trường thực tế

Hiểu được bản chất quy trình hình thành - cấu trúc báo cáo tài chính

Ứng dụng thực hành lập - kiểm tra báo cáo Kế toán Thuế trong thực tế.

Nắm được phương pháp kiểm tra - kiểm soát các rủi ro Thuế tiềm ẩn trước khi Cơ quan Thuế kiểm tra tại đơn vị

Được tặng tài khoản truy cập tài liệu hữu ích miễn phí - Cơ hội tham gia chương trình Việc làm tăng thu nhập thụ động

Được tham khảo - cập nhật các tài liệu hữu ích miễn phí

Tham gia chương trình dành cho Profic Partner giúp tăng thu nhập thụ động

Ban Tư vấn - Đào tạo

Cảm nhận từ học viên Profic

Anh Hoàng Đạt

Giám đốc Công ty Công Nghệ Mynet

" Tôi rất thích những kiến thức thực tế có được từ khóa học này, dù không học kế toán nhưng giờ tôi tự tin khi kiểm tra các báo cáo thuế từ công ty dịch vụ kế toán gửi qua. Tôi có nêu một số vấn đề hiện tại của công ty và được tư vấn miễn phí rất nhiệt tình. Cảm ơn "

Anh Tấn Nho

Quản lý điều hành Công ty An Phong

" Khóa quản trị Kế toán Thuế giúp tôi nhận ra một số vấn đề sổ sách kế toán cần phải hoàn thiện trước khi Cơ quan Thuế kiểm tra, may giờ vẫn còn kịp để điều chỉnh lại. Tôi khuyến khích các anh em Startup nên tham gia khóa học từ đầu, vì sẽ rất hữu ích cho công ty của mình về sau này "

Chị Thu Hiền

Kế toán tổng hợp

hơn 6 năm kinh nghiệm

" Dù đã hơn 6 năm kinh nghiệm nhưng tôi đã đánh mất một số cơ hội làm trưởng phòng kế toán các công ty SME do chưa làm kế toán tổng hợp bao giờ. Tôi rất thích mô hình Case study khóa Kế toán nâng cao hướng dẫn cách lập và kiểm tra Bc tài chính của 1 doanh nghiệp, đã giúp tôi tự tin áp dụng tại doanh nghiệp mình công tác "

Chị Ngọc Hạnh

Kế toán viên hơn 3 năm kinh nghiệm

" Khóa học tuy ngắn gọn nhưng kiến thức được hệ thống hóa rất dễ hiểu. Đặc biệt buổi học về luồng lưu chuyển số liệu từ chứng từ gốc đến báo cáo tài chính, cùng với phương pháp đọc hiểu báo cáo tài chính của công ty quy mô nhỏ đến công ty niêm yết trên sàn chứng khoán rất thực tế "