VI EN

Cung cấp giải pháp và Bồi dưỡng kiến thức về Kế toán Thuế ứng dụng

Ưu đãi đặc biệt:

Workshop miễn phí tháng 10/2022

Tối thứ 6 hằng tuần (20.00pm-21.30pm)

Lộ trình bồi dưỡng kiến thức Kế toán Thuế ứng dụng

Về Profic Việt Nam

Profic Vietnam, thành viên của Profic Group, cung cấp giải pháp quản trị Kế toán Thuế cho doanh nghiệp FDI:

  • Phần mềm Profic Accounting Online - Ứng dụng lập báo cáo tài chính trực tuyến cho DN vừa và nhỏ

  • Tư vấn thiết lập hệ thống quản trị Kế toán cho doanh nghiệp nước ngoài (FDI)

  • Các chương trình đào tạo Kế toán - Thuế ứng dụng cho cộng đồng Start-up, DN vừa và nhỏ

Các dự án tiêu biểu đội ngũ tư vấn Profic Group đã tham gia:

Ban Tư vấn - Đào tạo

Đăng ký Profic Partner - chương trình việc làm Online giúp tăng thu nhập thụ động dành riêng cho thành viên Profic

Đối tác Tư vấn - Đào tạo