Chương trình ưu đãi đặc biệt: Combo khóa học Online 30 ngày miễn phí

(dành cho 100 thành viên đăng ký trước 10/07/2022)

 • Tài liệu hệ thống hóa kiến thức Kế toán Thuế nền tảng

 • Bài Test ôn tập /phân tích đáp án

 • Các Quy trình Kế toán dành cho Kế toán tổng hợp

 • File Excel, Tài liệu hay dành cho Kế toán - Nhân sự

 • Văn bản luật cập nhật

Click Đăng ký tải miễn phí

Các file được tải nhiều nhất từ thư viện tài liệu hữu ích

Quy trình kế toán Lương và thuế Thu nhập cá nhân

File Excel giúp tính nhanh thuế TNCN phải trả

Ứng dụng công thức Excel để lập Báo cáo Tài chính

Quy trình kế toán Kho và tính giá vốn hàng bán

Các gói tư vấn đào tạo được quan tâm nhất

Các khóa đào tạo trực tuyến nhận ưu đãi đặc biệt trước 30/6/2022

Kế toán Thuế ứng dụng

Khóa Cơ bản

 • Phương pháp đọc hiểu nhanh Báo cáo tài chính, báo cáo Thuế

 • Ứng dụng với Báo cáo Tài chính của các công ty niêm yết

 • Tư vấn, kết nối cơ hội phát triển nghề nghiệp - Việc làm Online

Gói Đào tạo - Ứng dụng thực tế dành cho doanh nghiệp nhỏ

 • Tránh các rủi ro tiềm ẩn trước khi Cơ quan Thuế kiểm tra.

 • Thực hành trực tiếp trên chứng từ của doanh nghiệp

 • Tư vấn Set up hệ thống - Trao đổi, chia sẻ các vướng mắc trong thực tế

Lộ trình bồi dưỡng kiến thức Kế toán Thuế ứng dụng