VI   EN  

Công cụ - Tài liệu hữu ích 

Ưu đãi hàng tháng

Workshop Online 

Tối thứ 6 hằng tuần (20.00pm-21.30pm)

Workshop Offline tại VP HCM

Thứ 7 hằng tuần (9.30am -11am)


Bồi dưỡng phương pháp Đọc hiểu - Kiểm tra nhanh Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế

Hướng dẫn truy cập tài liệu hữu ích_Profic Accounting (220923).v4.pdf