VI EN

Chương trình Profic Partner

Cơ hội việc làm Online tăng thu nhập thụ động và Phát triển nghề nghiệp

Thành viên Gold

Phạm vi công việc

Lĩnh vực đào tạo:

 • Tư vấn, hỗ trợ học viên đăng ký khóa học

 • Hỗ trợ, cung cấp tài liệu marketing và thông tin các chương trình ưu đãi từ Profic cho học viên

Quyền lợi thành viên

Điều kiện tham gia

 • Hoàn thành các bài Test kiểm tra kiến thức cơ bản

 • Nhiệt tình, giao tiếp tốt

 • Tham gia chương trình đào tạo dành cho Partner

 • Tuân thủ các quy định từ Profic

 • Phí tham gia: Ưu đãi miễn phí

Thành viên Premium

Phạm vi công việc

Bên cạnh lĩnh vực đào tạo, tham gia lĩnh vực Setup hệ thống Kế toán (service.proficvn.com )

 • Hỗ trợ Manager thiết lập hê thống kế toán khách hàng

 • Lập và nộp các báo cáo Kế toán Thuế, quản lý tài khoản khách hàng

Quyền lợi thành viên

Ngoài quyền lợi thành viên Gold, còn:

 • Được bồi dưỡng kiến thức kế toán thuế nâng cao

 • Nhận thu nhập thụ động cao từ lĩnh vực tư vấn đào tạo

 • Nhận thu nhập cố định từ các gói Set up kế toán

 • Cơ hội học hỏi để đảm nhận các vị trí quản lý kế toán hay làm kế toán dịch vụ.

Điều kiện tham gia

 • Đã qua khóa đào tạo của thành viên Gold

 • Nhiệt tình, giao tiếp tốt

 • Tuân thủ các quy định từ Profic

 • Anh văn giao tiếp (Ưu tiên)

 • Phí tham gia (đào tạo+ tài khoản phần mềm kế toán): 900.000đ

Bồi dưỡng phương pháp Đọc hiểu - Kiểm tra nhanh Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế