Thông tin thanh toán

Coaching 1-1

Thanh toán qua Ebanking

Ngân hàng Á CHÂU - CN.HCM

Chủ tài khoản: Bùi Văn Phú

Số tài khoản: 6256307

Nội dung: Tên - Số điện thoại

Số tiền : 1.250.000đ

Dùng Paypal / Credit card

Lớp cơ bản(>10 hv)

Lớp cơ bản(2-10 hv)